U kunt met of zonder verwijzing van een arts naar een registerpodoloog. 

Sommige verzekeraars vragen een verwijzing om voor vergoeding in aanmerking te komen. 
Los van de vraag of verwijzing nodig is, werkt de registerpodoloog graag samen met andere zorgverleners en zal in overleg met u een rapportage voor uw huisarts verzorgen.