Wat is een registerpodoloog?

De registerpodoloog is een paramedische voetspecialist.
De titel registerpodoloog is beschermd door registratie in het landelijk kwaliteitsregister van Stichting LOOP.
Deze registratie kan alleen plaatsvinden wanneer de registerpodoloog de opleiding succesvol heeft afgerond en in de praktijkvoering aan strenge kwaliteitseisen voldoet.
De registerpodoloog is hierdoor bevoegd om de behandelingen bij zorgverzekeraars te declareren.

Zij behandelt als registerpodoloog patiënten met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten. Ze herkent en behandelt klachten aan uw voeten en houding die te maken hebben met de stand van uw voeten. Daarnaast heeft ze specialistische kennis van voetzorg bij reuma en diabetes tevens de kindervoet in de groei. Als u pijn heeft in uw voeten, enkels, knieën, heupen en rug is het verstandig om een afspraak bij de registerpodoloog te maken.